Activiteiten 2019 & 2020

Onze activiteiten 2019 kunnen als volgt worden samengevat:

  • Een rondleiding langs de eerste ringmuur samen met Het Leuvens Historisch Genootschap
  • Presentatie van de twee laatste champagnes ter nagedachtenis aan de zeven geslachten van Leuven
  • De jaarlijkse boekenbeurs in het atheneum Redingen

Twee publicaties:

  • De bloednacht van 18 april 1902
  • Vensters op Leuven
Vooruitzichten voor 2020

Het Bestuurscomité Salsa! en de Directie van het Stadsarchief komen einde januari samen om een attractieve planning te bespreken.

  • De volgende data mogen reeds in de agenda genoteerd worden voor de toekomstige archiefbrunches
7 of 14 maart   6 juni   5 september   5 december
(thema’s en locaties moeten nog afgesproken worden)

Stadsarchief betaalt 5 euro per lid van Salsa!

  • Onze jaarlijkse boekenbeurs in november
  • Men verwacht begin 2020 de publicatie van een historisch onderzoek over de Bulenswijk en de Muurkruidstraat
  • Mogelijks een uitstap naar de Molen van De Abdij van Averbode in Testelt als ook een bezoek aan De  Abdij van Averbode zelf
Oproep aan de lezers

Hebt u andere activiteiten in gedachten, laat ons dan weten via de pagina "contact"

ALTIJD WELKOM !