Activiteiten 2019 & 2020

Onze activiteiten 2019 kunnen als volgt worden samengevat:

 • Een rondleiding langs de eerste ringmuur samen met Het Leuvens Historisch Genootschap
 • Presentatie van de twee laatste champagnes ter nagedachtenis aan de zeven geslachten van Leuven
 • De jaarlijkse boekenbeurs in het atheneum Redingen

Twee publicaties:

 • De bloednacht van 18 april 1902
 • Vensters op Leuven
2020

Het Bestuurscomité Salsa! en de Directie van het Stadsarchief komen einde januari samen om een attractieve planning te bespreken.

 • De volgende data mogen reeds in de agenda genoteerd worden voor de toekomstige archiefbrunches

  Thema:    
  ALLE WEGEN LEIDEN NAAR LEUVEN

 • 21 maart:     "Wegverkeer"
  (stadsgids Marleen Andries & archivaris Marika Ceunen)


  Locatie:   Kasteel de Bunswyck   Tiensesteenweg 343   LEUVEN


 • 6 juni:     "Luchtverkeer"
  (professor Geert Vanpaemel)


 • 5 september:     "Waterverkeer"
  (Leuven inside out - Maarten Van Walleghem)


 • 5 december:     "Treinverkeer"
  (stadsgids Jo Celis)

Toekomstige locaties zullen regelmatig gepubliceerd

Stadsarchief betaalt 5 euro per lid van Salsa!

 • Onze jaarlijkse boekenbeurs in november
 • Men verwacht begin 2020 de publicatie van een historisch onderzoek over de Bulenswijk en de Muurkruidstraat
 • Mogelijks een uitstap naar de Molen van De Abdij van Averbode in Testelt als ook een bezoek aan De  Abdij van Averbode zelf
Oproep aan de lezers

Hebt u andere activiteiten in gedachten, laat ons dan weten via de pagina "contact"

ALTIJD WELKOM !