Activiteiten 2019

Laatste brunch 2019
Vensters op Leuven
Wandelingen
 • Een rondleiding langs de ringmuur (ca. 3 km) werd op 14 april georgani-seerd samen met Het Leuvens Historisch Genootschap onder leiding van archeologe Sonja Van Busselen, Ramon Kenis en Jules Audiens.

Brunches
 • Dit jaar worden de brunchen telkens in één van de deelgemeenten van Leuven georganiseerd.

 • Op 7 december gaat de laatste brunch 2019 door in de
  • Abdij van Vlierbeek
   3010   KESSEL-LO


 • LET OP: sinds 2019 neemt de Stad Leuven de organisatie van de brunchen op zich.

  Wat betekent deze aanpassing?
  • reserveren blijft ongewijzigd, de vermelde link op de uitnodiging blijft van toepassing of u kan zich ook inschrijven via het nummer
   016/30 08 69.


  •     - € 25 / persoon voor niet-leden
       - € 20 / persoon voor SALSA!-leden


  • het inschrijvingsgeld dient niet meer gestort te worden, maar u betaalt op de brunch zelf
   iframe src="https://cdn.flipsnack.com/widget/v2/widget.html?hash=fzk94j3cb" width="620" height="480" seamless="seamless" scrolling="no" frameBorder="0" allowFullScr
Champagnes
 • Dit jaar ging het over de families Van den Steene en Van Redingen.    

  De twee laatste champagnes omtrent de zeven geslachten van Leuven werden feestelijk gepresenteerd op 9 november in het Redingenhof onder de aanwezigheid van nakomelingen van de familie Van den Steene.
  • (Salsa! in beelden)

Jaarlijkse boekenbeurs
 • De jaarlijkse boekenbeurs ging eveneens door op 9 november in het Redingenhof.

Informaties over onze activiteiten, nieuwsbrieven en beslissingen van de raad van bestuur kunnen permanent op deze website opgevolgd worden.

Opmerkingen en suggesties zijn altijd welkom.
(zie pagina "Contact")

Publicaties
 • In de nabije toekomst verwacht men twee publicaties

  • een historisch onderzoek over de Bulenswijk en de Muurkruidstraat

  • een bijzondere uitgave "Vensters op Leuven" wordt met veel aandacht voorbereid door het redactiecomité

   Verschijnt einde november en kost €30 (€25 voor de leden).