Activiteiten 2019

28 april: Erfgoeddag   -   foto's in Salsa! in beelden

Wandelingen
 • Een rondleiding langs de ringmuur (ca. 3 km) werd op 14 april georgani-seerd samen met Het Leuvens Historisch Genootschap onder leiding van archeologe Sonja Van Busselen.

  foto's van deze mooie dag in Salsa! in beelden


Brunches
 • De brunches zullen dit jaar telkens in één van de deelgemeenten van Leuven georganiseerd worden.

 • Op 8 juni gaat de tweede brunch door in de vormalige priorij Terbank, Tervuursesteenweg 295 HEVERLEE.


 • De volgende data mag u reeds in uw agenda vastleggen:
      - 7 september
      - 7 december
  (thema's en locaties zullen op tijd op deze website aangekondigd worden)


 • LET OP: sinds 2019 neemt de Stad Leuven de organisatie van de brunches op zich.

  Wat betekent deze aanpassing?
  • reserveren blijft ongewijzigd, de vermelde link op de uitnodiging blijft van toepassing of u kan zich ook inschrijven via het nummer
   016/30 08 69.


  • het inschrijvingsgeld dient niet meer gestort te worden, maar u betaalt op de brunch zelf
       - € 25 / persoon voor niet-leden
       - € 20 / persoon voor SALSA!-leden


Publicaties
 • In de nabije toekomst verwacht men twee publicaties

  • een historisch onderzoek over de Bulenswijk en de Muurkruidstraat

  • een bijzondere uitgave "Vensters op Leuven" wordt met veel aandacht voorbereid door het redactiecomité

Champagne
 • Dit jaar worden de families Van den Steene en Van Redingen in herinnering gebracht.

               foto's in De Zeven Geslachten en hun Champagne

  De twee laatste champagnes omtrent de zeven geslachten van Leuven zullen feestelijk gepresenteerd worden op 9 november in het Redingenhof.

Jaarlijkse boekenbeurs
 • Een definitieve datum voor de jaarlijkse boekenbeurs is nog niet vastgelegd.

Informaties over onze activiteiten, nieuwsbrieven en beslissingen van de raad van bestuur kunnen permanent op deze website opgevolgd worden.

Opmerkingen en suggesties zijn altijd welkom.
(zie pagina "Contact")