Lidgeld 2020

Einde 2019 telde Salsa! 232 leden, hopelijk zijn we met 250 in 2020.

Tot en met de eerste archiefbrunch van maart 2020 is je lidmaatschap 2019 nog geldig, nadien vervalt dit.

Wens je de driemaandelijkse nieuwsbrief verder te blijven ontvangen en van andere voordelen te genieten, vragen wij je je jaarlijkse bijdrage 2020 te storten

  • € 20 gewone leden
  • € 40 steunende leden

op rekening IBAN BE93 068-2420772-67

met vermelding lidgeld 2020 en de naam van het lid én het email-adres waar we je - indien nodig - kunnen bereiken.


Vriendelijk dank voor je steun.