Activiteiten 2019

9 november - SALSA! dag
Wandelingen
 • Een rondleiding langs de ringmuur (ca. 3 km) werd op 14 april georgani-seerd samen met Het Leuvens Historisch Genootschap onder leiding van archeologe Sonja Van Busselen, Ramon Kenis en Jules Audiens.

Brunches
 • Dit jaar worden de brunches telkens in één van de deelgemeenten van Leuven georganiseerd.

 • Op 8 juni hebben 94 leden deelgenomen aan de tweede brunch in de voormalige priorij Terbank. Hartelijk dank aan iedereen die voor dit succes gezorgd heeft.

 • De volgende data mag u reeds in uw agenda vastleggen:
  • 7 september:
   School "Bleydenberg"
   Albert Woutersstraat 15   3012   WILSELE

  • 7 december:
   Abdij van Vlierbeek
   3010   KESSEL-LO


 • LET OP: sinds 2019 neemt de Stad Leuven de organisatie van de brunches op zich.

  Wat betekent deze aanpassing?
  • reserveren blijft ongewijzigd, de vermelde link op de uitnodiging blijft van toepassing of u kan zich ook inschrijven via het nummer
   016/30 08 69.


  • het inschrijvingsgeld dient niet meer gestort te worden, maar u betaalt op de brunch zelf
       - € 25 / persoon voor niet-leden
       - € 20 / persoon voor SALSA!-leden


Publicaties
 • In de nabije toekomst verwacht men twee publicaties

  • een historisch onderzoek over de Bulenswijk en de Muurkruidstraat

  • een bijzondere uitgave "Vensters op Leuven" wordt met veel aandacht voorbereid door het redactiecomité

Champagne
 • Dit jaar worden de families Van den Steene en Van Redingen in herinnering gebracht.

  De zeven geslachten en hun Champagnes
              

  De twee laatste champagnes omtrent de zeven geslachten van Leuven zullen feestelijk gepresenteerd worden op 9 november in het Redingenhof.

  • Atheneum Redingenhof
   Redingenstraat 90
   3000   LEUVEN


Jaarlijkse boekenbeurs
 • De jaarlijkse boekenbeurs eveneens door op 9 november in het Redingenhof.

Informaties over onze activiteiten, nieuwsbrieven en beslissingen van de raad van bestuur kunnen permanent op deze website opgevolgd worden.

Opmerkingen en suggesties zijn altijd welkom.
(zie pagina "Contact")