Paleografiecursus 18de eeuw

Op maandag 6 mei tussen 10u en 12u organiseren we in het Stadsarchief een
paleografiecursus 18de eeuw.

Waarom: naast de erg rijke 15de en 16de eeuw, waar we ons de voorbije jaren op gericht
hebben, willen we ons met een kleine groep ook wagen aan de 18de eeuw. Waarom nu net de 18de eeuw? We zijn recent gestart met testen van automatische transcripties
(Handwritten Text Recognition) in het programma Transkribus – zie
https://transkribus.eu/Transkribus.
Dankzij het grote aantal transcripties dat jullie vorige jaren hebben gemaakt, zijn de resultaten voor de vijftiende eeuw alvast veelbelovend.
Foutloos zijn ze zeker niet, en jullie werk blijft dan ook onontbeerlijk om tot echt goede
transcripties te komen. We hebben echter de hoop dat de resultaten voor de 18de eeuw nog beter zouden kunnen zijn dan die voor de 15de eeuw. Het handschrift van met name de tweede helft van de 18de eeuw is standaard en goed leesbaar, en we verwachten daarom dat het Transkribus-programma dit sneller dan de 15de-eeuwse akten zal kunnen ‘herkennen’.
Het programma heeft hiervoor echter input nodig van voldoende transcripties in dit
handschrift. Met andere woorden: als we samen enkele 18de-eeuwse registers transcriberen, hebben we nadien mogelijk een veelvoud aan automatisch getranscribeerde registers!
Daarnaast is de 18de eeuw een periode die veelvuldig gebruikt wordt door genealogen,
gezien voor stamboomonderzoek altijd van recent naar ouder gewerkt wordt. Ook zij zullen erg blij zijn wanneer er meer 18de-eeuwse akten online doorzoekbaar zijn.


Voor wie: iedereen is welkom, en aansluiten is gewoon vrijblijvend. Blijkt dat het
transcriberen van de 18de-eeuwse akten je ligt, kun je ons nieuw 18de-eeuwteam vervoegen.
Maar als je gewoon nieuwsgierig bent om eens eenmalig in de 18de-eeuwse geschriften te duiken, maar daarna terug wilt naar de 15de eeuw, is dat even goed. Combineren van 15de-16de eeuw en 18de eeuw is uiteraard ook mogelijk.

Externe geïnteresseerden zijn ook welkom, wie weet kunnen we zo nieuwe mensen warm maken voor Itinera Nova .

Vervolg: we gaan verder met oefenen op maandag 13 mei en maandag 3 juni, opnieuw van 10 tot 12u in de leeszaal.
Kun je er niet bij zijn maar ben je wel geïnteresseerd? Geen nood, de cursus komt achteraf op https://tutorial.itineranova.be zodat je ook van thuis uit kunt oefenen.


Laat even weten als je er bij zult zijn!

Hadewijch Masure
Projectadviseur Itinera Nova
Stadsarchief Leuven
Rijschoolstraat 4, bus 0001 - 3000 Leuven
T +32 (0)16 30 08 71
hadewijch.masure@leuven.be