Welkom

Archiefbrunches

Momenteel is niet geweten wanneer er terug binnenhuisactiviteiten met minstens 100 personen toegelaten zijn.

Het stadsarchief heeft daarom besloten om in 2021 geen archiefbrunches te organiseren en in 2022 terug van start te gaan.

Het programma zal kenbaar gemaakt worden via de website van Salsa!vzw en via de nieuwsbrieven van de Erfgoedcel.

Wij hopen u dan terug te mogen verwelkomen op een of meerdere archiefbrunches.Beste vrienden van het Leuvense stadsarchief,

Het afgelopen jaar is vanwege COVID-19 een jaar in mineur geweest, maar we kijken hoopvol uit  naar 2021, het zeventiende werkjaar van SALSA! vzw. Van zodra de gezondheidscrisis het weer toelaat verwelkomen we jullie graag terug op onze activiteiten.

In december roepen we traditioneel op om jullie lidmaatschap van SALSA! te verlengen. Gezien de huidige gezondheidscrisis en onze stilgevallen werking, heeft het bestuur dit jaar echter besloten de lidmaatschappen van 2020 automatisch te verlengen tot eind 2021. Huidige leden van SALSA! blijven dus tot eind 2021 van onze voordelen genieten, zonder dat het nodig is een lidmaatschapsbijdrage voor 2021 te betalen.

Wie SALSA! en het stadsarchief toch extra wil steunen, kan een solidaire lidmaatschapsbijdrage voor 2021 storten op het rekeningnummer BE93 0682 4207 7267 van SALSA! vzw met vermelding 'solidaire lidmaatschapsbijdrage 2021', gevolgd door naam, voornaam en e-mailadres van het aangesloten lid.

Om jullie snel en zonder kosten van onze werking op de hoogte te houden en te garanderen dat jullie onze nieuwsbrieven blijven ontvangen, vragen we jullie adreswijzigingen en wijzigingen van e-mailadres tijdig te signaleren via ons mailadres

(salsaarchief@gmail.com).

Met de eindejaarsperiode in zicht, geven we graag ook nog even mee dat onze recentste publicatie, Vensters op Leuven, nog steeds verkrijgbaar is. Aangezien het stadsarchief vanwege COVID-19 beperkt geopend is, verwijzen we jullie voor de aankoop graag door naar de Leuvense boekhandels.

We wensen jullie deze sobere eindejaarsperiode toch veel verbondenheid met vrienden en familie toe. Samen maken we een succes van 2021!

Met vriendelijke groeten en dank voor jullie steun de afgelopen jaren.

Het bestuur van SALSA! vzw


Hoe druk je in je naam je ambities uit? Salsa! is er een prachtig voorbeeld van. Je denkt meteen aan zon, levendigheid, vrolijkheid, werveling, ... Kortom, zo'n beetje alles wat je niet met een ‘stoffig' archief associeert. Wel, Salsa! wil ons laten kennismaken met het Leuvense stadsarchief als een open, moderne, goed uitgeruste dienst waar je kunt ontdekken hoe de dingen in Leuven waren zoals ze waren en waarom ze nu zijn zoals ze zijn. Kortom, met een levendige, wervelende, actuele plek.

image-6291-4072-allteam.png?1410527326652